Como en casa
Empresa de comida casera para llevar, ubicada en Pontevedra.
(+34) 622 664 534
comoencasapontevedra@gmail.com
Uxío Novoneira, número 7 bajo . 36003 Pontevedra
 

Subvenciones

Entidad beneficiaria da Subvención do Instituto Enerxético de Galicia para proxectos de Mellora Enerxética dirixido ao sector servizos, a efectos de levar a cabo o cambio dun forno de hostelería a gas, por un novo forno con menor consumo enerxético